Звіт перед педагогічним колективом, батьківським комітетом про виконану роботу за 2019 – 2020 навчальний рік

Шановні батьки! Аналізуючи Вашу активність та цікавість ми побачили-що Ви не байдужі до життя нашої дошкільної установи.  І ми пропонуємо Вашій увазі щорічний публічний звіт керівника перед громадськістю.

Метою звіту є подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора. А також, це інформаційна прозорість роботи нашого закладу.

Тиврівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Мальва» розташований за адресою: 23300, Вінницька область, Тиврівський район, смт Тиврів, вулиця Паркова, 3.

Вихованці

У ДНЗ функціонує 6 вікових груп, у яких навчання здійснюють 142 дитини.

2 групи раннього віку у кількості-38 дітей.

1 молодша група-26

1 середня група-39

2 старших групи-39

У Тиврівському ДНЗ  «Мальва» у 2019  2020 році перебували діти пільгових категорій це:

 

10 дітей з категорії «багатодітні сім’ї» - 50 % до оплати,

11 дітей з категорії «батьки учасники АТО» -100% до оплати

4 дітей з категорії «малозабезпечені сім’ї)» -100% до оплати,

1 дитина з категорії «інвалід дитинства» -100% до оплати.

Батьками цих дітей  були надані всі необхідні документи щодо пільг.

 

Кадрове забезпечення

Освітньо-виховний процес забезпечують 15 кваліфікованих педагогів: з них директор та вихователь-методист, 2 музичних керівники, інструктор з фізичного виховання та  10 майстерних вихователів. Педагоги ДНЗ мають:

-вищу освіту-7 чол. (49 %)

-середню спеціальну-8 чол. (51%)

Вихователі дошкільного закладу мають такий кваліфікаційний рівень:

Вищу категорію мають - 3 чол.(20%)

Першу -2 чол.(13%)

Другу -3 чол. (20%)

Спеціаліст -7чол. (47%)

       Згідно річного плану роботи дошкільного закладу та перспективного плану проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників ДНЗ на навчальний рік у 2019 - 2020 році пройшли курси підвищення кваліфікації вихователі: Ткачук Н.Л.,  Франко Т.Д.,  директор Малощак А.В.. На сьогодні слухачем очно-дистанційних курсів підвищення кваліфікації при ВАНО є Шевчук Г.В.

 

       Березень  - квітень 2020 року проведена атестація педагогічних працівників:

 

    Ткачук Н.Л. – підтверджено 11 тарифний розряд,

    Шлапак Н.В. – присвоєно 2 кваліфікаційну категорію,

    Кирилюк Т.О. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію

    Франко Т. Д. – присвоєно вищу кваліфікаційну категорію

Згідно річного плану роботи Тиврівського ДНЗ «Мальва» постійно проводиться робота з педагогічними кадрами це: надання консультацій педагогам  за різною тематикою директором і методистом, надання консультацій батькам за потребою. Проводилися 3 педагогічні ради з педагогами (+ 1 онлайн) під час яких вирішувалися нагальні питання, які проходили у форматі ділової гри, диспуту, круглого столу, а також проводилися наради при завідувачці двічі на місяць, на яких розглядалися поточні питання із життєдіяльності ДНЗ.

    На базі дошкільного закладу  проведено районний семінар – практикум для вихователів ДНЗ району за темою «Формування здоров’язбережувальних технологій з дітьми дошкільного віку в ДНЗ». Під час якого були висвітлені питання щодо збереження здорової дитини  та раціонального харчування, як в дошкільному закладі так і вдома. Семінар проведено на високому науково – методичному рівні професійної майстерності педагогів.

 

 Згідно плану роботи  постійно проводилися заплановані заходи і свята в ДНЗ це і групові і загальносадові. Кожен працівник приймав активну участь  у проведенні заходу.

Головною метою роботи колективу є виховання дитини на основі принципу дитиноцентризму. Особистісно-орієнтована модель освіти, що заснована на ідеях дитиноцентризму, передбачає максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів, забезпечення морально-психологічного комфорту.

Організація роботи з батьками

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· Батьківські збори,

· Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

· Дні відкритих дверей.

·   Наданні благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально- технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Організація харчування

Для нормального розвитку дитячого організму необхідне збалансоване харчування. З цією метою у дошкільному закладі організовано 3-х разове харчування, робота з організації харчування дошкільників здійснюється відповідно з «Інструкцією по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.06 №298/227, контроль здійснює старша сестра медична Гончарук Л.А. Меню складається з різноманітних страв, виключені їх повтори. Також до меню включені страви Євгена Клопотенка, які дозволяють приготувати улюблені страви на новий лад. У щоденний раціон харчування включено фрукти та овочі, але нажаль протягом року фрукти постачались не регулярно.

Усі продукти харчування, що надходять  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Кухарями ДНЗ своєчасно відбираються добові проби у присутності медичної сестри в об'ємі порцій для дітей молодшої вікової групи та зберігаються на харчоблоці протягом доби.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі.  Помічники вихователів отримують їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Режим харчування дітей в ДНЗ відповідає вимогам і не порушується.

Фінансування

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної бази закладу. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. У звітному періоді  поповнювалась  матеріально-технічна база ДНЗ,  проводились  ремонтні роботи.

1.                    Про надходження та використання коштів по загальному  фонду  Тиврівського ДНЗ «Мальва» за 2019 року  всього: 3977384 грн

            А саме : на заробітну плату  - 2348242 грн

             Нарахування   -      482026 грн

             Придбання матеріалів -  130680 грн

             Медикаментів – 3000 грн

             Продукти харчування - 240648 грн

             Оплата послуг(телефон, поточний ремонт електропроводки інш) - 202242 грн

             Витрати на відрядження ( курси педпрац.)-2218 грн

             Теплопостачання- 495776 грн

             Водопостачання – 9023 грн

             Електроенергія - 46634 грн

             Газопостачання - 9301 грн

             Інші послуги( вивіз сміття та нечистот) - 7595 грн

     В тому числі

 з бюджету селищної ради по загальному фонду були виділені  кошти -   532341 грн

  з них було   придбано  основних засобів в сумі 51315 грн, а саме :

стільці дитячі 70 шт -  17850 грн

стільці дорослі 35 шт – 15925 грн

муз.апартура                - 17540 грн

зроблено поточний ремонт туалетної кімнати в групі вих Шлапак Н.В. – 19100 грн

поточний ремонт по всіх вікових групах , кабінетах та території закладу(потолок в музичному залі 13912 грн) – 29585 грн

поточний ремонт ліній електромереж -  186200 грн

на оплату послуг теплопостачання – 246141 грн